Læring på nett er mer aktuelt enn noensinne, og det finnes en rekke forskjellige plattformer. Det er greit å skille mellom to kategorier til å begynne med, nemlig de løsningene som ofte benyttes av norske og utenlandske skoler, og de løsningene som er åpne for alle. Nå begynner begge disse kategoriene virkelig å bli relevante, og det er kanskje snart dags for undervisning og læring å virkelig ta steget over i en digital verden? 

Andre bransjer har gjort det for lenge siden, og i dag skjer for eksempel nesten alt av utvikling innenfor underholdning på nett. Kanskje vil også læring bli like digital som Netflix, nettkasinoer der man kan bruke Mobilautomaten bonuskode, eller musikkbransjen som har flyttet helt til strømming.

De ledende løsningene for skoler

Det er noen aktører som nesten helt dominerer markedet for skoler i Norge, og det handler da om store selskaper som itslearning og Showbie.

  • Itslearning har en liten markedsandel internasjonalt, men en sterk posisjon i Norge – noe som er helt naturlig da selskapet har norske aner.
  • Showbie henger tett sammen med Apples økosystem, og det er da spesielt skoler som benytter iPad på lavere trinn som benytter dette systemet.

Disse plattformene kan benyttes enten som et komplement til tradisjonell undervisning, eller i forbindelse med undervisning som foregår utelukkende på nett.

Frittstående platformer for alle

Læring på egen hånd er for mange det neste steget innenfor undervisning på nett. Enn så lenge har de tradisjonelle skolene et forsprang, ikke minst i forhold til arbeidsgiveres forventninger, men løsninger som edX begynner å tilby utdanningsprogrammer som kan matche det beste de gammeldagse universitetene og høyskolene har å tilby.

  • Det er spesielt nevnte edX som har utmerket seg som en plattform med mange bidragsytere på laget. Det er ikke rart at mange universiteter har inngått partnerskap med edX, i og med at giganter som Harvard og MIT er de som grunnla tjenesten.
  • Khan Academy, freeCodeCamp og mange andre tjenester tilbyr også undervisning på nett, og i noen tilfeller også grader eller sertifiseringer.

Akkurat det å få et vitnemål eller grad fra et anerkjent lærested er selvfølgelig ekstremt viktig for mange som studerer, og det er også en av de faktorene som fortsatt begrenser markedet for læring via disse alternative plattformene. Men det begynner å dukke opp både komplette program, sertifiseringer og grader – og igjen er edX et godt eksempel på en aktør med mange forskjellige tilbud.

Det har lenge vært mulig å få egne grader, som hos edX kalles for blant annet MicroBachelors eller MicroMasters, men det er nå også mulig å gjennomføre en «ekte» master på nett, i samarbeid med et av noen utvalgte amerikanske universitet. Sammenlignet med andre mer begrensede programmer er disse alternativene relativt kostbare, men i forhold til det å gjennomføre det samme studiet på campus er det likevel svært rimelig.

Disse alternative læringsplattformene er definitivt noe man bør vurdere, uansett om man er på jakt etter et studie rett etter videregående eller videreutdanning og vekst senere i livet. Fleksibiliteten som følger med denne undervisningsformen åpner for helt nye læringsmuligheter.