I 2022 er det i mange tilfeller helt nødvendig med høyere utdanning på universitet- eller høyskolenivå, selv om mange studieløp innen fagskole og yrkesutdanning også opplever høy etterspørsel. Hvert år er der derfor mange tusen norske ungdommer som må velge studiested og studieprogram, og det er ikke alltid like enkelt. Selv om det er en undersøkelse vi kan gjøre på nettet, akkurat som vi kan surfe på nettet for å se om Bonuskode Bet er et av de beste tilbudene på nettet, er det egentlig ikke en enkel undersøkelse.

Gjør et valg basert på interesse og glede

Til å begynne med er det viktig å understreke at din egen interesse for et fagområde bør styre valget. Det er selvfølgelig fornuftig å legge vekt ved fremtidsutsikter, lønnsnivå og lignende, men til syvende og sist er en interesse for yrket viktigere enn noe annet. Husk på at du ikke bare skal gjennomgå en studietid på tre år, fem år eller enda lenger, du skal dessuten jobbe med temaer knyttet til fagområder etter at studiene dine er avsluttet.

Ved å velge et fagområde som interesserer deg, øker sjansene for at du vil lykkes betraktelig. Du vil ha det gøy på skolen, og vil være motivert til å legge ned mer tid på studiene. Det betyr også at du kan forvente deg bedre resultater og karakterer.

Studiested og studiemiljø

Valg av studiested er det neste viktige valget, som også vil være helt avgjørende for både studietiden, resultatene og karrieren din etter avsluttede studier. Det er fornuftig å sette seg inn i både studiestedets rykte, akademiske prestasjoner og hvordan det sosiale studiemiljøet vil passe til deg. Inntakskrav kan selvfølgelig også være en begrensende faktor, og det er viktig å ikke gi opp hvis du ikke kommer inn på førstevalget ditt.

Et godt studiemiljø handler ikke bare om å ha det hyggelig på skolen, men også om hvordan det sosiale miljøet legger til rette for akademiske prestasjoner. Dessuten er det mange som knytter bånd som vil være viktige senere i karrieren.

Flytte langt unna – eller bli i hjembyen

Å velge universitet eller høyskole handler også om store veivalg i livet, både når det gjelder bosted, venner og forhold.

For noen vil det være naturlig å bli i hjembyen, og kanskje til og med bli boende hjemme, for andre vil det være befriende å flytte til en ny by eller et nytt land. Det finnes ingen fasitsvar, men det er viktig å lytte til egne tanker og følelser rundt det å for eksempel flytte hjemmefra, bo for seg selv og få nye venner.

Et bevisst forhold til disse faktorene kan også gjøre deg tryggere når du kommer på plass ved et nytt universitet eller høyskole. De akademiske prestasjonene er selvfølgelig viktige, du bør ikke kaste bort studietiden, men samtidig handler denne fasen i ditt liv også om å utvikle seg som menneske. Ha det i bakhodet når du velger universitet.