I løpet av livet er de aller fleste mange, mange tusen timer på jobb, en stor del av døgnets våkne timer bruker vi på arbeid som både skal gi lønn, utvikling og selvrealisering. Det er derfor ikke rart at de aller fleste er svært opptatt av å ha en god jobb, som faktisk tilfredsstiller alle disse behovene.

I dag kan en arbeidstaker være i jobb i opp mot 50 år eller enda lenger, med pensjonsalder som stadig justeres oppover. De fleste vil nok være enige i at det er svært stor forskjell på hvem man er i begynnelsen av tjueårene, sammenlignet med hvem man er nærmere sytti. Det er derfor heller ikke rart at alt flere opplever at de ønsker å skifte karriere i godt voksen alder.

Alt var enklere før…

Alt var definitivt ikke bedre før, å leve i Norge på 1700- og 1800-tallet var vanskelig for de aller fleste. Likevel fantes det en enkelhet og forutsigbarhet, på godt og vondt, som vi ikke har i dagens samfunn. Dette var også noe som preget arbeidslivet og karrieren til mennesker på denne tiden. Hvis du var født i en bondefamilie, da ble du værende i det samme miljøet og det var ikke nødvendig å tenke over alternative karrierer verken i begynnelsen av eller midtveis i livet.

Den samme forutsigbarhet finnes ikke i dag. Dels er det mulig for de aller fleste å faktisk velge yrke og karriere relativt fritt, samtidig som det også er mulig å ombestemme seg underveis. For å gjøre bildet enda mer komplisert oppstår det hele tiden helt nye yrkesroller, samtidig som gamle forsvinner.

Aldri umulig, men vanskeligere med økende alder

Det er lett å si at det alltid er mulig å skifte karriere, uansett alder. Et argument er for eksempel at ved 50 års alder, da er det kanskje omtrent 20 års aktivt arbeidsliv igjen. Det er mer enn nok for å bygge opp en helt ny karriere. Samtidig er det selvfølgelig slik at noen muligheter dessverre ikke er tilgjengelige for den som ikke kommer direkte fra skolen:

  • Noen yrker, som for eksempel pilot, har krav til alder. Hvis du skal søke opptak ved en flyskole er det mange som stiller krav til at du er under en viss alder.
  • Enkelte stillinger og bedriftsprogrammer er forbehold nyutdannede. Dette gjelder typisk ulike trainee-programmer.

I tillegg er det fortsatt slik at noen arbeidsgivere vegrer seg for å ansette godt voksne arbeidstakere, kanskje spesielt i forbindelse med karriereskifte.

Alt er individuelt

Alle arbeidstakere er unike, og det finnes ikke noe fasitsvar som gjelder for alle. For noen vil det være ekstremt lett å skifte karriere, innenfor omtrent samme rammer, også senere i karrieren. Det vil for eksempel sannsynligvis være svært enkelt for Rune Bjerke fra DNB å få en ny jobb hvis han vil, også innenfor sektorer som kanskje er helt ukjente for han.

Det finnes godt om solskinnshistorier også blant «vanlige» mennesker, der det har gått helt fint å skifte karriere sent i livet. Det er uten tvil mulig å skifte karrierevei helt, også godt ut i livet, hvis man virkelig vil. Du må kanskje være beredt på å selge deg inn på en annen måte, og jobbe for å virkelig få drømmejobben. Ved å vise at det er en endring du virkelig brenner for, vil du kunne overbevise selv den mest skeptiske arbeidsgiver.