Universitetet i Agder er ett av landets nyeste og ferskeste universiteter i mer enn én forstand. Mesteparten av byggene er oppført i løpet av de siste tyve årene, og stechnology-classroomtandarden på fasilitetene er meget gode. Til sammenlikning med mange eldre universitet har man lært seg en del om hva en moderne opplæringsinstitusjon trenger. Man finner en overflod av lese og arbeidsrom, en hel etasje er avsatt for møterom og grupperom. Om man liker det mer sosialt kan hovedbygget også by på landets beste kantine, med kafeteria og flere stille arbeidsom, for den som jobbe til maten.

Hoveddelen av instituttene befinner seg i Kristiansand, som er en by med et tilstrekkelig kulturliv, vakre omgivelser, og et relativt godt klima etter norsk standard. Den største utposten befinner seg på den østlige siden av fylkesgrensa, i Grimstad, hvor man i dag finner mesteparten av ingeniørene og sykepleierne.

Universitetet tilbyr i dag flere gode studier, både innen humaniora, så vel som økonomi, sykepleierstudiene og et relativt anerkjent ingeniørstudium. Når det kommer til den skapende forskningen hadde Universitetet for noen år siden ett gjennombrudd når det gjaldt reaktormetallet i solceller. En ny wolframlegering økte effektiviteten til cellene slik at langt større mengder strøm kunne produseres. Arbeidet har også båret frukter på det rent praktiske plan. I 2015 stod ett produksjonsanlegg klart hos Elkem i Kristiansand, som nå satser på å forsyne landet med moderne solceller.

Det andre sterke instituttet er Instituttet for Økonomi og Samfunnsfag. Her kan man nyte godt av en kultur, og et erfaringsgrunnlag som strekker seg langt lenger tilbake, enn stiftingen av universitetet i 2008. Instituttet er nemlig en reinkarnasjon av den gamle Handelshøyskolen i Agder, og har en tradisjon som strekker seg tilbake til slutten av 60-tallet. Dosentene er verdensvante og eksperter i sine felt. Gjerne er de trente ved Chicagoskolen eller har andre utenlandske bakgrunner.