På godt og vondt har mobiltelefoner, nettbrett og til og med smartklokker blitt en helt nødvendig del av livene våre. Det er nesten umulig å komme seg gjennom hverdagen uten tilgang til moderne teknologi. Dette stiller også krav til hvordan læring skal være effektiv, både i organiserte undervisningsmiljøer og i form av kontinuerlig læring.

Det er viktig å huske på at læring ikke er begrenset til formelle utdanningsløp med en start og en slutt. I dag er livslang læring vel så viktig, da omverden hele tiden endres. Hvis du for eksempel skal begynne å spille på nettkasino er det mye nytt å lære seg på kort tid. Da er en Lucky Vegas velkomstbonus en god start, som gir deg en ekstra mulighet å lære deg alt du trenger å vite. 

Effektiv læring med tekniske hjelpemidler

Læring er en komplisert prosess, og det finnes mange veier til målet. I noen tilfeller handler læring om å helt enkelt memorere kunnskaper, i andre tilfeller handler det om å lage tilnærmet underbevisste mønstre i form av evnen å kunne sykle eller utføre andre dagligdagse oppgaver.

En stor fordel med å benytte teknologiske hjelpemidler i læringsprosesser, er at fremdriften i læringen kan tilpasses den enkelte. Klassisk undervisning i form av elever i et klasserom har ikke denne fleksibiliteten, da alle elever eller studenter må følge den samme fremdriften i forelesningen. Dette kan være begrensende for de som har en rask læringsstil, samtidig som det kan være enda verre for de som ikke tilegner seg kunnskap like raskt.

  • Moderne interaktive læringsløsninger, i form av for eksempel Multi Smartøving på barneskoletrinnet, tilpasser automatisk vanskelighetsgraden i forhold til fremdriften til den enkelte elev. På dette nivået baserer man seg fortsatt på et utgangspunkt som etableres med tradisjonell læring, før repetisjon og øving kan tilpasses helt individuelt.
  • Denne formen for strukturert læring som tilpasses den enkelte benyttes også i form av for eksempel læringsapper for språk. Ulike apper som Duolingo eller Babbel tilpasser opplevelsen til hver enkelt, og du får øve på de ord og setninger som du ikke helt mestrer ennå.

Mulighetene for å tilpasse læringsopplevelsene er tilnærmet ubegrensede med digitale verktøy. Det er dessuten mulig å trene på måter som ellers hadde vært svært vanskelige eller umulige å få til i den fysiske verden. Et, kanskje litt ekstremt, eksempel på dette er flysimulatorer. Det er selvfølgelig mulig å lære seg å fly kun ved hjelp av klasseromsundervisning og øvelse i et ordentlig fly. Samtidig gir trening i en simulator mulighet til mer omfattende og fokusert trening.

Hvordan unngå at læring blir utdatert

En stor utfordring i dagens samfunn er at læring raskt blir utdatert. Å lære seg spesifikke teknikker i et dataprogram eller app er kanskje ikke veldig hensiktsmessig i tradisjonelle læringsmiljøer der utdanningsløp strekker seg over flere år, det er overhengende sannsynlig at den kunnskapen er utdatert før en student kommer seg ut i sin første jobb. Dette fører til at det er mer hensiktsmessig med en todelt modell:

  • Grunnleggende og relativt statiske kunnskaper og teknikker kan læres i tradisjonelle læringsmiljøer. Det kan for eksempel handle om grunnleggende sammenhenger innenfor økonomi, eller godt etablerte sykdomsmekanismer innenfor medisin.
  • Evner og fremgangsmåter som raskt kan bli utdatert, læres best i tett forbindelse med når en oppgave skal utføres. Dette kan for eksempel handle om intensiv digital trening i et spesifikt økonomisystem rett før det skal benyttes, eller digitale læringssystemer som kan trene spesialister i nye medisinske systemer og rammeverk.

Denne raske utviklingen i kunnskap gjør egentlig digital læring til den eneste muligheten fremover. Det er helt enkelt ikke mulig å benytte gammeldagse analoge læringsmetoder for å lær seg det som er nødvendig for å håndtere en digital verden som er i kontinuerlig endring.