En stor andel av læring på alle alderstrinn skjer i dag på digitale flater. For eksempel er det mange skoler som introduserer nettbrett og andre digitale hjelpemidler allerede fra første klasse. Denne utviklingen er lynrask, men enn så lenge har ikke virtuell virkelighet tatt en like stor plass.

I flere andre bransjer, som for eksempel kasinoer på nett, så tar direktesendte opplevelser en alt større plass. Virtuell virkelighet er kanskje ikke helt på plass her heller, men med en Casino Winner Sports Kampanjekode kan du oppleve mye direkte fra din egen sofa.

Kanskje er det innenfor høyere utdanning VR vil ta av først?

Det er sikkert mange som tenker på virtuell virkelighet som et verktøy som passer i for eksempel barneskolen, men kanskje er det heller innenfor høyere utdanning som virtuell virkelighet vil finne plassen sin.

  • Flere større norske institusjoner, som NTNU, har begynt å ta i bruk virtuell virkelighet. For å få en god opplevelse er det nødvendig med litt mer kompetente, og da også kostbare, hodesett.
  • Flere av de nye universitetene i Norge har campus flere steder i landet, og da kan det passe godt med fjernundervisning i digital form. Noe kan skje bare med video, men i noen tilfeller vil VR også ha en plass.
  • Innenfor fagområder som medisin er virtuell virkelighet høyst relevant også innenfor yrkene man utdanner seg til. En alt større andel av operasjoner skjer med hjelp av roboter, og dette passer ekstremt godt å gjenskape i form av virtuell virkelighet. I og med at kirurgen i virkeligheten også jobber med hodesett og digital styring kommer denne opplevelsen svært tett på virkeligheten.
  • Det er dessuten mulig å oppleve mange forskjellige læringsmiljøer som det er vanskelig, dyrt eller umulig å oppleve i virkeligheten. Samtidig kan det enn så lenge være nødvendig med litt fantasi for å kunne få fullt utbytte av læringen.

Læring med virtuell virkelighet for yngre barn

Det mangler enn så lenge en helhetlig tilnærming til bruk av virtuell virkelighet i barne- og ungdomsskolen. En årsak til dette kan være den ekstremt raske tekniske utviklingen, der det er vanskelig å komme med noen konkrete anbefalinger for hvilke tekniske plattformer som eventuelt kan benyttes. Som en følge av dette er det store forskjeller mellom forskjellige skoler, og når elever blir introdusert til virtuell virkelighet er det ofte takket være lokale ildsjeler og enkle verktøy som Google Cardboard.

I og med at det ikke finnes så mange gode eksempler på bruk ennå, er det også vanskelig å si noe om læringsutbyttet. Begrensede forsøk med for eksempel virtuell utforsking av fjerne steder, kan tyde på at noen elever får godt utbytte. Det er selvfølgelig alltid spennende å teste ut en helt ny måte å lære på, og elever som foretrekker visuell læring kan definitivt lære mer av å kunne utforske og oppleve et sted på egen hånd.

Vi har sannsynligvis bare sett begynnelsen på denne utviklingen, og om et par tiår vil vi kanskje se tilbake på dagens spede forsøk og riste litt på hodet. Det blir en svært spennende tid å følge med på.