Voksenopplæring er tilbud innenfor opplæring og utdanning av voksne mennesker, gjerne opplæringstilbud som ellers i hovedsak gis til barn og unge. Mange forbinder voksensummer-office-student-work-e1462047641513opplæring med videregående opplæring eller yrkesutdanning, men det finnes også tilbud helt fra bunnen av, det vil si på grunnskolenivå.

Grunnene til at voksne går på voksenopplæring kan være så mangt. Noen er opptatt av å tilegne seg en bestemt type kompetanse som kan hjelpe dem videre i yrkeslivet, andre må simpelthen gjennom det grunnleggende før de så kan begi seg inn på mer avanserte utdanningsløp. I andre tilfeller er det bare snakk om å lære for læringens egen del, eller fordi man ønsker seg et mer interessant og rikt liv på fritiden eller som pensjonist.

Opplæring for voksne følger de samme nivåene som ellers finnes i utdanningssystemet slik barn og unge kjenner det, med en grunnleggende inndeling i grunnskole og videregående skoles nivå. Ved siden av dette finnes det også andre kurs og emner som ligger på siden av det man ellers lærer i offentlig skole og i henhold til vanlige læreplaner.

Visste du at også voksne kan ha rett på grunnskoleopplæring, dersom de trenger det? Alle som har behov for opplæring på dette nivået har nemlig en slik rett i henhold til opplæringsloven. Ønsker du å kreve slik opplæring, kan du henvise til denne lovens paragraf 4A-1. Du vil også ha rett til råd og veiledning for å kunne finne ut av hvilke behov for opplæring du har, og en spesielt tilrettelagt plan som tar hensyn til hvilken slags kunnskap og kompetanse du har behov for, og hvor fort det vil være mulig for deg å gjennomføre opplæringen. Særskilte behov for tilrettelegging kommer inn under lovens paragraf 4A-2, som omhandler spesialundervisning. Denne paragrafen tilsier at all undervisning skal være tilpasset den enkeltes evner og målsetninger.